2n FiQ

En primer lloc, us podeu descarregar, si cliqueu aquí, la presentació de l'assignatura.


Tutorials i pàgines web per fer el treball del video a partir d'explicacions i esquemes.

Pissarra digital vileda on line
Tutorial de com gravar el que fas al teu pc
Aplicació que grava i pots dibuixar i parlar a l'hora.

LLEIS DE NEWTON

Video explictiu de l'Estació Internacional Europea

Calculadora impactes

Explicació de les lleis de Newton

Simulació lleis de Newton

TREBALL SOBRE PSEUDOCIÈNCIA

Exemples de pseudociència
Estructura del treball i criteris de qualificació
Rúbrica de la presentació

VIDEO EXPERIMENTAL

Treball experiment de Nadal 
Rúbrica video

CALOR I TEMPERATURA

3 catorce Energia

CALOR I TEMPERATURA

Treball per aquest tema
Rúbrica del mural

ONES

Explicació tipus d'ones i simulacions
Fenòmens òptics (simulació de l'ull)
Laboratori

SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES

MESCLES HETEROGÈNIES

MESCLES HOMOGÈNIES


En els següents enllaços trobareu els enllaços a les pràctiques de laboratori que farem durant el curs.
Pràctica de cinemàtica del MRU.
Laboratori vierual MRU i MRUA
Pràctica de cinemàtica de representació de funcions.
Pràctica de dinàmica sobre la llei de Hooke.
Pràctica de dinàmica sobre representació de forces.
Pràctica sobre Tintín i la ciència.
Pràctica sobre la pressió en sòlids i el principi d'Arquímedes.

Explicació sobre l'energia renovable i no renovable.

Si cliqueu aquí trobareu simulacions de física, química i biologia que ens facilitaran la comprenssió de conceptes com els canvis d'estat o el sistema solar.

Simulació canvis d'estat.
Simulació de la visió del color
Pressió en fluids.
Ones a partir d'una corda.
Composició de forces
Ones acústiques
Canvis i maneres d'energia
Simulació d'energia mecànica.


3 comentaris: